Kancelaria Radcy Prawnego Piotr Kukawski jest obecna na rynku usług prawnych od 1998 r. Właściciel Piotr Kukawski był Sędzią Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Koszalinie w latach 1989-1994, radcą prawnym jest od 1994 r. (KO 396/94). Jest autorem m.in. następujących publikacji:

- „Udział Gminy w spółkach prawa handlowego” (kwartalnik RIO 12/1993);
- „Gmina jako wspólnik spółek prawa handlowego” (kwartalnik RIO 1/1994);
- „Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę z o.o. w trybie art. 551 § 2 k.s.h ” ( Monitor Podatkowy CH Beck 10/2001 - współautor).

        Obecnie, prócz właściciela, obsługę prawną w Kancelarii świadczy dwóch prawników. Zarówno personel merytoryczny jak i administracyjny posługuje się językiem angielskim, co w pełni umożliwia bezpośrednie  udzielanie pomocy prawnej w tym języku.